+48 608 585 771 biuro@polskastolarka.pl

"Bądź mądry przed zakupem stolarki"

 • okna
 • rolety
 • drzwi
 • bramy
 • montaż
 • doradztwo
 • slider
 • slider
 • slider

Fakty i mity o oknach PVC

 • Faktem jest, że sam chlorek winylu (monomer) jest rakotwórczy, natomiast nie jest prawdą, że wyroby z polimeru PVC, mogą  uwalniać (emitować) monomer  i w ten sposób zagrażać zdrowiu użytkowników wyrobów z PVC (nie zawierają praktycznie monomeru).
 • Faktem jest, że spalanie PVC przebiega z wydzieleniem chlorowodoru HCL oraz w śladowych ilościach mogą tworzyć się dioksyny, natomiast nie jest prawdą, że zagraża to zdrowiu ludzkiemu lub     uniemożliwia spalanie odpadów PVC w spalarniach.
 • Faktem jest, że chlorowodór (HCL) wydzielający się z PVC w pożarze może powodować uszkodzenia aparatury elektronicznej (komputery), ale jednocześnie jestprawdą, że PVC w wyposażeniu      pomieszczeń znakomicie zwiększa szansę ludzi na przeżycie.
 • Nie jest prawdą, że toksyczność dymu z PVC jest większa niż z innych materiałów naturalnych bądź syntetycznych i nie jest prawdą, że strażacy gaszący pożary zudziałem PVC są z tego tytułu narażeni na      zwiększone ryzyko. Największym zagrożeniem dla człowieka w pożarze jest tlenek węgla - CO, który tworzy się przy spalaniu wszystkich, bez wyjątku materiałów tak naturalnych jak i syntetycznych.
 • Nie jest prawdą, że PVC nie nadaje się do ponownego przerobu i spalania.
 • Nie jest prawdą, że stosowane obecnie (przy dotrzymaniu obowiązujących przepisów) systemy stabilizatorów dla PVC niosą zagrożenie dla zdrowia ludzkiegoi środowiska. Stabilizatory oparte na różnych metalach są stosowane z wielu słusznych technicznie powodów i dostarczają społeczeństwu wartościowyc produktów, od wyrobów dla medycyny, po materiały budowlane o długim czasie użytkowania.
 • Faktem jest, że PVC ma zamienniki naturalne i syntetyczne, natomiast nie jest prawdą, że zastąpienie PVC w jego podstawowych zastosowaniach innymi materiałami, naturalnymi bądź syntetycznymi byłoby ekologicznie słuszne. Jest prawdą, że spowodowałoby to utratę wszystkich korzyści osiągniętych dzięki stosowaniu PVC i większą dewastację środowiska naturalnego poprzez zwiększone zużycie surowców naturalnych i energii oraz częstokroć większą przy produkcji innych materiałów emisję gazów i ścieków.
 • Jest prawdą, że swego czasu niektóre kraje czy regiony krajów wprowadziły pewne restrykcje przeciwko PVC, z których się po kolei wycofują, ponieważ okazały się nieuzasadnione. Unia Europejska w żadnej ze swoich dyrektyw nie dyskryminuje PVC. Kompetentne orzeczenia fachowych gremiów wskazujące bezzasadność zastępowania PVC innymi materiałami i jego nieszkodliwość dla zdrowia i środowiska zaczynają powoli znajdować oddźwięk także u decydentów.
 • Jest prawdą, że najwięcej zabawek produkuje się z tworzyw sztucznych tanich, nietoksycznych i dających się łatwo formować i zdobić, a więc z polistyrenu i polichlorku winylu (PVC). Ze zmiękczonego polichlorku winylu oprócz piłek wytwarza się elastyczne lalki i zabawki nadmuchiwane, a także choinki. Z polistyrenu meble i sprzęt kuchenny dla lalek, małe modele pojazdów, figurki żołnierzy itp.

Umów się z ekspertem w salonie lub na budowie w Warszawie:
tel. kontaktowy : 533 241 545,  e-mail: 
biuro@polskastolara.pl

Copyright © 2015 GEC Consulting Grzegorz Cendrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.